Thiết bị văn phòng

Thiết bị văn phòng là một trong các yếu tố quan trọng bảo đảm năng suất, chất lượng của công tác văn phòng, đồng thời cũng là một trong các yếu tố giúp cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, các tiến bộ đó đã được ứng dụng rộng rãi trong công tác văn phòng, đặc biệt là việc ứng dụng tiến bộ công nghệ thông tin vào quá trình hiện đại hóa công tác văn phòng. Thiết bị văn phòng gồm trang thiết bị được giao cho từng cán bộ, công chức sử dụng (bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy tính, máy ghi âm…) và các trang thiết bị làm việc sử dụng chung trong đơn vị (máy photocopy, máy điện thoại dùng chung, máy fax…) 

Máy hủy giấy EBA 1624C

17.200.000VNĐ
17.200.000VNĐ

Bàn cắt giấy BOSSER 868 A3

6.050.000VNĐ
6.050.000VNĐ

Máy hủy giấy EBA 2127S

22.000.000VNĐ
22.000.000VNĐ

Máy đóng sách GBC C150 Pro

5.300.000VNĐ
5.300.000VNĐ

Máy hủy giấy EBA 2127C (4x40mm)

24.500.000VNĐ
24.500.000VNĐ

Máy đóng sách GBC C250 Pro

7.500.000VNĐ
7.500.000VNĐ

Máy hủy giấy EBA 2127C (2x15mm)

26.500.000VNĐ
26.500.000VNĐ

Máy hủy giấy EBA 2331S

32.000.000VNĐ
32.000.000VNĐ

Máy hủy giấy EBA 2331C

35.600.000VNĐ
35.600.000VNĐ

Máy hủy giấy EBA 2331C (2x15)

37.000.000VNĐ
37.000.000VNĐ

Máy hủy Công Nghiệp Silicon PS-3500C

34.650.000VNĐ
34.650.000VNĐ

Máy hủy Công Nghiệp Silicon PS-5000C

36.190.000VNĐ
36.190.000VNĐ

Máy hủy Công Nghiệp Silicon PS-4000C

37.290.000VNĐ
37.290.000VNĐ

Máy hủy Công Nghiệp Silicon PS-2500C

38.390.000VNĐ
38.390.000VNĐ

Máy hủy giấy GBC Alpha Confetti

1.350.000VNĐ
1.350.000VNĐ

Máy hủy giấy GBC - DUO

2.300.000VNĐ
2.300.000VNĐ

Máy hủy giấy GBC SHREDMASTER X308

1.600.000VNĐ
1.600.000VNĐ

Máy hủy giấy GBC SHREDMASTER X312-SL

3.500.000VNĐ
3.500.000VNĐ

Máy hủy giấy GBC SHREDMASTER X415

7.300.000VNĐ
7.300.000VNĐ

Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn!
1
Bạn cần hỗ trợ?